Sınıflardaki Öğrenci Sayısı:

Etkili bir sınav hazırlık süreci tasarlanmak isteniyorsa, öncelikle her öğrencinin ayrı ayrı öğrenme koşullarını ve konsantrasyonunu sağlamaya uygun bir gruplandırma yöntemi benimsenmeli. Sentez Eğitim 8 kişilik gruplar oluşturur ve öğrencilerin bilgi altyapısı, çalışma alışkanlıklarını ve iç dünyalarını dikkate alır. Bunun sonucunda kişiselleştirilmiş bir pedagojik dayanakları olan destek planı içinde hareket eder. 

Bu tarz bir butik eğitim (kurs modeli); öğrencileri geliştirmek için yapılması gereken çalışmaları yapmaya onları ikna etmeye dayanır. Standartlaştırılmış test puanlarını yükseltmenin en büyük anahtarı; pratik yapmak, soru hafızasını genişletmek, yani 10 ay boyunca istikrarlı bir çalışma sürecini öğrencilere benimsetmekten geçiyor.

Öğrencileri motive etmekte zorlanan çoğu eğitim kurumunun ve eğitimcinin, onlara daha yüksek bir LGS puanının somut faydalarını hissettirmeden başarılı olamadıkları gözleniyor. (Büyük bir spor salonu, sanatsal etkinlikleri, sosyal aktiviteleri, güzel bir bina ve bahçesi vb özellikleri olan bir anadolu lisesi…)

Sentez Eğitim
8 kişiden oluşan en fazla 3 LGS Hazırlık sınıfı kontenjanını aşmayarak, her öğrenciye bu gereksinimleri kişisel olarak sunabilecek bir öğretmen-öğrenci-koçluk oranı belirler.
(Toplam 24 öğrenciyle sınırlı 8.sınıf toplam kurum kontenjanı)

 

LGS SINAV FORMATINI TANIMAK:

LGS soru yapısının, test bölümlerinin içeriğinin ve müfredatın temellerinin çok iyi bilindiğinden emin olarak bir hazırlık senesine başlamak gerekiyor. Öğrencilerin sınıftaki derslerinin işlenme planı ve alacakları koçluk desteği bu çerçevede kurgulanmalı…

Ayrıca; Lise Giriş Sınavının son on yılda sıklıkla değiştiğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerin kapasitesinin iyi olduğunu düşünüyor olsak bile, testlerin güncel sürümüne uyarlanmış bir hazırlık dönemi geçirmelerini sağlamalıyız….

KAYNAK KİTAP VE MATERYAL KULLANIMI:

LGS, öğrencilerin okullarda girdikleri sınav türlerinden içerik olarak çok farklıdır. Öğrencinizin bu farklılıkları ve bunları kendi avantajına nasıl kullanacağını anlamasına yardımcı olmak gerekir.

Her şeyden önce, LGS’de ezici bir çoğunlukla Matematik ve Türkçe sorularından elde edilecek net skorlarla başarılı olunacağını unutmayın. Öğrencilerin cevaba daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabilecek birçok yardımcı strateji ve kısa yola alışmış olması gerekir. Diğer önemli nokta da, LGS sorularının genellikle sınava giren öğrencilere çelme takacak tuzaklar içermesidir. 
Bu nedenle Sentez Eğitim, LGS Hazırlık süreci içinde öğrencilere her dersten aşamalı olarak gelişmesini sağlayacak en az 5 kaynak kitap kullanma ve bitirme planı uygular.
(2 Kaynak kitap ve soru bankası kurum tarafından öğrencilere teslim edilir. Belirlenen ek kaynak kitapları öğrencilerin ailesi temin eder)

 

HEDEF BELİRLEME:

Hazırlık sürecinin, öğrenciyi tanıma ve deneme sınavlarının analizi sonucunda belli bir aşamasında (Kasım-Aralık ayları) hedef skorlar belirlenir. Sentez Eğitim, her cuma öğrencilere 1 deneme sınavı uygular ve müfredattaki konu kazanımlarındaki yetersizlikler raporlanır. 

Ulaşılabilir bir hedef belirlemek, öğrencilere üzerinde çalışması için somut bir gerekçe verir .

Hedef puanının ne olduğu, öğrencinin mevcut deneme sınavlarında bu hedefin neresinde olduğu ve hangi okulların kaç netle kazanılabileceği öğrencinin anlayabileceği bir basitlikte onlara benimsetilmelidir. 
Sentez Eğitim’in Koçluk Ofisi ve LGS öğretmen kadrosu seneye yayılmış bir şekilde öğrencileri bu konuda “doğal yollardan” bilgilendirir.
(Nasihat değil; organik bilgilendirme) 

 

ÖDEVLENDİRME, DENETİM VE DİSİPLİN

Öğrencilere yapması gereken alıştırma soruları veya dersler arasında gözden geçirmesi için içerik vermek gerekir. Gerçek test koşullarını simüle eden soruların öğrencilere haftalık olarak ödev verilmesi ve kişisel olarak kontrollerinin yapılarak zorlukların aşılmasına yardımcı olunması, bir LGS Hazırlık Kursunun temel işlevlerinden biri olmalıdır.
Sentez Eğitim bu nedenle, öğrenci kontenjanı sınırlı tutar  ve öğrenci başına düşen öğretmen oranını her sene yüksek tutar.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.