8.Sınıf: LGS Hazırlık’ta Nasıl Bir Butik Yöntem?

8.Sınıf: LGS Hazırlık’ta Nasıl Bir Butik Yöntem gerekmektedir?

Sınıflardaki Öğrenci Sayısı

Sentez’de etkili bir sınav hazırlık süreci tasarlamak istenmektedir. Bu bağlamda öncelik her öğrencinin ayrı ayrı öğrenme koşullarını benimsemektedir. Bununla birlikte konsantrasyonunu sağlamaya uygun bir gruplandırma yöntemi benimsemek gerekmektedir. Sentez Eğitim 8 kişilik gruplar oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin bilgi altyapısı, çalışma alışkanlıklarını ve iç dünyalarını dikkate alırız. Bunun sonucunda kişiselleştirilmiş bir pedagojik dayanakları olduğu destek ve plan içinde hareket ederler. 

Bu tarz bir butik eğitim (kurs modeli); öğrencileri geliştirmek için yapmamız gereken çalışmaları yapmaktadır. Standart hale gelmiş test puanlarını yükseltmenin en büyük anahtarı; pratik yapmak olmaktadır. Bunun yanında soru hafızasını genişletmektir. 10 ay boyunca istikrarlı bir çalışma sürecini öğrencilere benimsetmekten geçmektedir.

Öğrencileri motive etmekte zorlanan çoğu eğitim kurumunun ve eğitimcinin, onlara daha yüksek bir LGS puanının somut faydalarını hissettirmeden başarılı olamadıklarını görmektedir.

Sentez Eğitim 8 kişiden oluşmuş en fazla 3 LGS hazırlık sınıfı kontenjanını aşmamaktadır. Her öğrenciye bu gereksinimleri kişisel olarak sunabilecek bir öğretmen-öğrenci-koçluk oranı belirlemektedir.
(Toplam 24 öğrenciyle sınırlı 8.sınıf toplam kurum kontenjanı bulunmaktadır.)

LGS SINAV FORMATINI TANIMAK:

LGS soru yapısının, test bölümlerinin içeriğinin ve müfredatın temellerini çok iyi bildiğimizden emin olmamız gerekmektedir. Emin olduktan sonra bir hazırlık senesine başlamak gerekmektedir. Öğrencilerin sınıftaki derslerinin öğrenme planı ve alacakları koçluk desteğini bu çerçevede kurgularız.

Ayrıca; Lise Giriş Sınavının son on yılda sıklıkla değiştiğini unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kapasitesinin iyi olduğunu düşünmekte olsak bile, testlerin güncel sürümüne uygun bir hazırlık dönemi geçirmelerini sağlamak gerekmektedir.

KAYNAK KİTAP VE MATERYAL KULLANIMI

LGS, öğrencilerin okullarda girdikleri sınav türlerinden içerik olarak çok farklı olmaktadır. Öğrencinizin bu farklılıkları ve bunları kendi avantajına nasıl kullanacağını anlamasına yardımcı olmak gerekmektedir.

Her şeyden önce, LGS’de ezici bir çoğunlukla Matematik ve Türkçe sorularından elde edilmiş net bir skorlarla başarılı olacağınızı unutmamanız gerekmektedir. Öğrencilerin cevaba daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabilecek birçok yardımcı strateji ve kısa yola alışmış olması gerekmektedir. Diğer önemli nokta da, LGS sorularının genellikle sınava girmiş öğrencilere çelme takacak tuzaklar içermektedir. 
Bu nedenle Sentez Eğitim, LGS Hazırlık süreci içinde öğrencilere her dersten aşamalı olarak gelişmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda en az 5 kaynak kitap kullanma ve bitirme planı uygulamaktadır.
(2 Kaynak kitap ve soru bankası kurum tarafından öğrencilere teslim etmektedir. Belirlenmiş ek kaynak kitapları öğrencilerin ailesi temin etmektedir.)

HEDEF BELİRLEME

Hazırlık sürecinin, öğrenciyi tanıma ve deneme sınavlarının analizi sonucunda belli bir aşamasında (Kasım-Aralık ayları) hedef skorlar belirlenmiş olmaktadır. Sentez Eğitim, her cuma öğrencilere 1 deneme sınavı uygular ve müfredattaki konu kazanımlarındaki yetersizlikleri raporlamaktadır. 

Ulaşılabilir bir hedef belirlemektedir. Öğrencilere üzerinde çalışması için somut bir gerekçe vermektedir.

Hedef puanının ne olduğu, öğrencinin mevcut deneme sınavlarında bu hedefin neresinde olduğu ve hangi okulların kaç netle kazanılabileceği öğrencinin anlayabileceği bir basitlikte onlara benimsetmektedir. 
Sentez Eğitim’in Koçluk Ofisi ve LGS öğretmen kadrosu seneye yayılmış bir şekilde öğrencileri bu konuda “doğal yollardan” bilgiler vermektedir.
(Nasihat değil; organik bilgilendirme vermektedir.) 

ÖDEVLENDİRME, DENETİM VE DİSİPLİN

Öğrencilere yapması gereken alıştırma soruları veya dersler arasında gözden geçirmesi için içerik vermek gerekmektedir. Gerçek test koşullarını simüle eden soruların öğrencilere haftalık olarak ödev verilmektedir. Bu bağlamda kişisel olarak kontrollerinin yapılarak zorlukların aşılmasına yardımcı olunmaktadır. 

8.Sınıf: LGS Hazırlık’ta Nasıl Bir Butik Yöntem gerekmektedir?
Sentez Eğitim bu nedenle, öğrenci kontenjanı sınırlı tutmaktadır. Bu bağlamda öğrenci başına düşen öğretmen oranını her sene yüksek tutmaktadır. Sentez ile sınava hazırlıkta fark yaratın.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir