Sentez;  öğrenme farklılıkları, geçmişten bugüne ket vuran alışkanlıkları, güvenilir bir destekle çalışma sürekliliklerinin sağlanma arzuları ve benzersiz ihtiyaçları olan öğrenciler için; bireysel odaklanmaya dayalı bir mentorluk/yol göstericilik görevi üstlenir.
(bkz. Kurs Seçimi)

    Birincil prensip olarak, her öğrenciye ayrı ayrı erişebileceğimiz bir danışmanlık hizmeti planlayarak, olumlu ve etkili müdahale sürekliliği sağlamak amaçlanır.

Sentez’in bu doğrultudaki danışmanlık sürecini özetleyecek olursak:

– Kayıt anından itibaren, SENTEZ’in toplamda nasıl bir fayda sağlayabileceğinin ve buna nasıl uyumlanabileceğinin yol haritası öğrencilere tanıtmakla süreç başlamış olur.

-Her öğrenciyle periyodik olarak haftanın sabit 1 gün ve saatinde mentorluk/danışmanlık görüşmesi yapılır. (Bu görüşmelerde özetle: önceki alınan karar ve uygulamalar değerlendirilir ve sonraki görüşmeye kadar yapılacaklar somutlaştırılır.)

-Her öğrencinin, (kendisiyle beraber oluşturulmuş), uygulama takibi yapılan bir çalışma programına sahip olması sağlanır. Bu program, öğrenci için monoton bir işçiliğe dönüşmemesi ve işlevini yitirmemesi açısından, yerinde müdahale zamanları seçilerek güncellenir.

–  Derslere giren öğretmenler, kendi branşlarının rehberliğini yapmayı asli bir görev olarak üstlenir. O derse nasıl çalışılması gerektiği, çalışma içeriğinin parçalara bölünmesi, doğru doküman kullanımı, amaca yönelik ödevlendirme ve ödev sonrası yapılacak uygulamalar konusunda öğretmenler tam sorumludur. Sentez, kurumdaki toplam kontenjanı ve sınıftaki öğrenci sayısını sınırlandırarak öğretmenlere bu sorumlulukları üstlenmeleri için uygun koşulları hazırlar.
(bkz. Sentez’in Butik Eğitim Anlayışı)
(bkz. Sentez YKS Hazırlık)

Daha sonraki aşamalarda;
Sınıf Danışman Öğretmenleri (5 öğrenciden sorumlu, o sınıfın derslerine giren 1 danışman öğretmen),
Rehber Öğretmen,
Sentez Öğrenci Koçu (Ozan Rona)
danışmanlık sürecini, bu ilk aşamanın devamı olacak şekilde koordinasyon içinde sürdürür.

Rehber Öğretmen: Danışman öğretmenler ve Öğrenci Koçu arasındaki iletişimi sağlar. Öğrenciyi hem çalışma tekniği hem de çalışma yoğunluğu ve sürekliliği konusunda izler. Kullanılan kaynak kitapların takibini yapar ve öğrenciye özel hazırlanan çalışma programının ne oranda uygulamaya geçtiğini not eder.

Sınıf danışman öğretmenlerinden aldığı notlarla, kendi oluşturduklarını bir araya getirerek Öğrenci Koçuna iletmek; Sentez Rehber Öğretmeninin sorumluluklarındandır.

Daha sonra, bu haftalık verilerin değerlendirilmesi ve onlardan edinilen kanaatler, Öğrenci Koçu tarafından; haftalık bireysel Koç-Öğrenci görüşmelerinde somut dayanaklar olarak gündeme getirilir.

-Görüşmelerin ve çalışmaların devamlılığı sayesinde, öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini ve harekete geçmelerini sağlamak en net amaçtır. 
(PERSİST *sürdürmek, devamlılık* anlayışı: istikrarlı ve bütünlük  gösteren çalışmaları, hedefe ulaşma konusunda temel prensip olarak görür ve öğrencilere bunu benimsetmek üzerine bir işleyiş kurulur) 

–Sentez Eğitim, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda devamsızlığın engellenmesi ve zaman yönetimi konusunda ısrarlı ve titiz davranır.

-Öğrencilere,  çalışma becerilerini geliştirecek ödevler ve sorumluluklar verilir ve takibi 2 aşamalı olarak yapılır.

Whatsapp gruplarıyla hem öğrencilere hem de velilere; işleyiş, program, sonuçlar vb hakkında sık sık bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır.

Ozan Rona
Sentez Eğitim Koordinatörü/Öğrenci Koçu