Öğrenme farklılıkları, geçmişten gelen işlevsiz yaşam alışkanlıkları, çalışma becerisi kazanma-sürdürme vb. gibi bir çok benzersiz ihtiyaçları olan öğrencilerin, bireyselleştirilmiş bir mentorluk/yol göstericilik desteğine ihtiyaçları var.

    Birincil prensip: Her öğrenciye ayrı ayrı erişebilecek bir danışmanlık hizmeti planlayarak, öğrencilere olumlu ve etkili müdahale sürekliliği olan bir destek sağlamak.. (bkz. Kurs Seçimi);

bakırköy dershaneler

Sentez’in bu doğrultudaki danışmanlık sürecini özetleyecek olursak:

– Kayıt anından itibaren, SENTEZ’in toplamda nasıl bir fayda sağlayabileceğinin ve buna nasıl uyumlanabileceğinin yol haritası öğrencilere tanıtmakla süreç başlamış olur.

-Her öğrenciyle her hafta sabit 1 gün ve saatinde düzenli mentorluk/danışmanlık görüşmesi yapılır. (Bu görüşmelerde özetle: önceki alınan karar ve uygulamalar değerlendirilir ve sonraki görüşmeye kadar yapılacaklar somutlaştırılır.)

-Her öğrencinin, (kendisiyle beraber oluşturulmuş), uygulama takibi yapılan bir çalışma programına sahip olması sağlanır. Bu program, öğrenci için monoton bir işçiliğe dönüşmemesi ve işlevini yitirmemesi açısından, yerinde müdahale zamanları seçilerek güncellenir.

–  Derslere giren öğretmenler, kendi branşlarının rehberliğini yapmayı asli bir görev olarak üstlenir. O derse nasıl çalışılması gerektiği, çalışma içeriğinin parçalara bölünmesi, doğru doküman kullanımı, amaca yönelik ödevlendirme ve ödev sonrası yapılacak uygulamalar konusunda öğretmenler tam sorumludur. Sentez, kurumdaki toplam kontenjanı ve sınıftaki öğrenci sayısını sınırlandırarak öğretmenlere bu sorumlulukları üstlenmeleri için uygun koşulları hazırlar.
(bkz. Sentez’in Butik Eğitim Anlayışı)
(bkz. Sentez YKS Hazırlık)
Daha sonraki aşamalarda;
Sınıf Danışman Öğretmenleri (5 öğrenciden sorumlu, o sınıfın derslerine giren 1 danışman öğretmen),
Rehber Öğretmen,
Sentez Öğrenci Koçu (Ozan Rona)
danışmanlık sürecini, bu ilk aşamanın devamı olacakşekilde koordinasyon içinde sürdürür.

Rehber Öğretmen: Danışman öğretmenler ve Öğrenci Koçu arasındaki iletişimi sağlar. Öğrenciyi hem çalışma tekniği hem de çalışma yoğunluğu ve sürekliliği konusunda izler. Kullanılan kaynak kitapların takibini yapar ve öğrenciye özel hazırlanan çalışma programının ne oranda uygulamaya geçtiğini not eder.
Sınıf danışman öğretmenlerinden aldığı notlarla, kendi oluşturduklarını bir araya getirerek Öğrenci Koçuna iletmek; Sentez Rehber Öğretmeninin sorumluluklarındandır.
Daha sonra, bu haftalık verilerin değerlendirilmesi ve onlardan edinilen kanaatler, Öğrenci Koçu tarafından; haftalık bireysel; Koç-Öğrenci görüşmelerinde somut dayanaklar olarak gündeme getirilir.

-Görüşmelerin ve çalışmaların devamlılığı sayesinde, öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini ve harekete geçmelerini sağlamak en net amaçtır. 
(PERSİST *sürdürmek, devamlılık* anlayışı: istikrar ve bütünlük  gösteren çalışmaları, hedefe ulaşma konusunda temel prensip olarak görür ve öğrencilere bunu benimsetmek üzerine bir işleyişi kurulur) 

–Sentez Eğitim, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda devamsızlığın engellenmesi ve zaman yönetimi konusunda ısrarlı ve titiz davranır.

-Öğrencilere,  çalışma becerilerini geliştirecek ödevler ve sorumluluklar verilir ve denetimi 2 aşamalı olarak yapılır.

Whatsapp gruplarıyla hem öğrencilere hem de velilere; işleyiş, program, sonuçlar vb hakkında sık sık bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır.

Ozan Rona
Sentez Eğitim Koordinatörü/Öğrenci Koçu

Sentez_koçluk_randevuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.