SADECE KOÇLUK!

Buna ihtiyacım var mı?

Aşağıdaki maddelerden en az 3’ü belirsizlik yaşadığın veya sorun hissettiğin birer konuysa, Koçluk almanın senin konfor alanını genişleteceği ve gelişme göstermeni kolaylaştıracağı söylenebilir:

-Çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.

-Bugüne kadar verilen çalışma programları bende işe yaramadı veya ben programa uyamıyorum.

-Yapmam gerekenleri bir sıraya sokamıyorum; ne çalışsam başka bir ders eksik kalıyor.

-Bazı derslere nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum. 

-Zorlandığım ve temel bilgilerimin eksik olduğu derslerden kaçıyorum, çünkü anlamıyorum.

-Bir kaç gün uzun saatler boyu çalıştığım olsa da devamı gelmiyor. 

-Günlük/Haftalık hayatımın bir düzeni yok. Ne zaman ne yapmam gerektiğini yönetemiyorum. 

-Neye göre kendime bir hedef koymam gerektiğini bilmiyorum ya da sanırım koymak istediğim hedeflere kendimi layık bulmuyorum.

Verimli çalışma; çok duyduğum ama gerçek hayatta nasıl yapılacağı hakkında somut hiçbir şey ifade etmeyen bir kavram.

Öğrenci Koçu bana nasıl davranacak?

-Öğrenci Koçu; senin iç dünyanla empati kurabilecek mesleki deneyime ve akademik bilgiye sahip durumda olacak.

-Sana sorular soracak ve daha önce sahip olmadığın becerileri nasıl geliştirebileceğini fark etmeni sağlayacak.

-Bu “farkındalık çalışması” nasihatlerle değil, somut ve hayatın içinde uygulayacağın adımlarla, sana yol göstererek kazanılacak.

Hangi sıklıkta öğrenci-koç görüşmesi yapılacak?

-Başlangıçtaki ideal görüşme düzeni; haftada 1 gün-45 dakika olarak devam eden ve 6 hafta boyunca tekrarlanan bir süreçtir.

-Bu süreç sonunda yeni alışkanlıklar kazanılmış ve nasıl sürdürüleceği deneyim edilmiş-oturmuş bir düzen sağlanmış olur.

-Sonraki süreçte; koç-öğrenci ilişkisini sürdürmeyi veya edindiği tecrübeyle kendi hayatını kontrol etmeyi öğrenci kendi tercih eder.

Görüşmelerin içeriğinde ne var?

-Hangi hedef için çalışmaların düzenleneceği

-Öğrencinin ne konuda kendini geliştirmek istediği

-Haftalık çalışmanın gün gün-saat saat programlanması ve bir çizelgeyle gösterilmesi.

-Öğrencinin hayatını düzene sokmasının önündeki engeller, dikkat dağıtıcılar (Dijital bağımlılıklar, erteleme davranışları, başarısızlık korkusu vb)

-Öğrencinin potansiyelinin ne olduğu konusunda yaşadığı güvensizlik ve belirsizlikler.

Görüşmeler yüz yüze mi olacak?

-Gerekli denetimin ve iç disiplinin sağlanma adımlarının sağlıklı atılabilmesi için görüşmeler yüz yüze yapılmalı, belli bir sabit günü ve saati olmalı, her hafta aynı gün ve saatte öğrenci görüşme istikrarına sadık davranmalıdır. 

-Eğer koçluk desteği çevrim içi-uzaktan sağlanacaksa denetim-disiplin-uygulamaya geçme konusunda bazı ek koşulların sağlanması gerekir.

Görüşme seansları nerede yapılacak?

-Görüşmeler, Bakırköy Sentez kurum binasında, öğrencinin haftalık düzenine uygun ayarlanacak gün ve saatte anlaşılarak yapılacak.