Sentez TYT Kampları

ÖSYM 2017’den itibaren üniversite giriş sınavı olarak, ABD’deki  SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavına benzer bir format uygulamaya başladı. Bu sınav TYT ve AYT olarak iki aşamalı olarak uygulanıyor. SAT ve TYT gibi sınavlarda; öğrencilerin üniversiteye kabulu için lise derslerinin ham bilgisini test etmekten öte; bu bilgileri esnek bir şekilde kullanma yetisini ve bir bakıma öğrencilerin entelektüel potansiyelinin ölçümünü yapmak amaçlanıyor.

   Bu anlamda 2. basamak sınavında (AYT) iddialı olmak ve 2.5 milyon adayın rekabet ettiği üniversite yerleşiminde avantaj sağlamak için TYT’de etkili bir başarı göstermek gerekiyor.

TYT Formatı: Çok çalışmak değil, sınava uygun bir hazırlık yapmak

  TYT’deki test içerikleri, soru sayıları ve konu dağılımının bilgisine her yerden kolayca ulaşılabilir. Ancak sınava nasıl hazırlanılabileceği hakkında doğru bir kavrayış ve plana sahip olmak için bu niceliksel bilgiler yeterli değil. TYT’deki 120 sorunun Türkçe ve Matematik sorularından oluşan 80’inde başarılı olmak için, hızlı reaksiyon veren ve aşamalı çalışma yetisi kazanmış bir zihin yapısına ihtiyaç var. Bu yapı; doğru şekilde zamana yayılmış ve bilinçli bir program ve çalışma devamlılığıyla sonradan edinilebilir. Ayrıca bunun eksikliği, üniversite hazırlık rehberliğinde yaygın başarısızlık saptaması olarak kullanılan; “geçmişte çok kitap okumuş olmamak” veya “bilgi altyapısı” gibi sebeplere bağlanamaz.

  Bakırköy SENTEZ Eğitim Kurumu; TYT Hazırlığı için sınav stratejisini, içeriğini ve formatını; sürecin en başında öğrencilerin idrak etmesini sağlayarak (ve yürüyecekleri yolu onlar için bilinir hale getirerek) çalışmalarına başlar.

   Bu nedenle SENTEZ’de ders konularının bilgisini öğretmeye, bilgilerin kalıcılığını sağlamaya ve  bu bilgilerin kullanışlı hale gelmesi için  gereken egzersizleri yapmaya dayanan bir program sürdürülüyor. “Yeni nesil soruların” gerektirdiği zihinsel reflekslere uygun bir “hazırlık dönemi” geçirmek için gereken organizasyon anlayışımız bu yönde.

Neden Kamp?

TYT ders içerikleri, 9 ve 10. Sınıf lise müfredatına dayanıyor ve yukarıda bahsettiğimiz gibi bu bilgilerin ölçülmesi yüksek seviyede mantıksal ve muhakeme becerilerinin kullanılmasına alışık bir zihin gerektiriyor. 

Örneğin Matematik Testi; daha pratik-gerçekçi senaryoları vurgular ve çok adımlı problemlerin çözülmesini amaçlar.
Türkçe Testindeki sorular, paragraf metinlerinin üst düzey bir akıl yürütmeyle beraber okunmasını ve metindeki argümanların analiz edilmesini gerektiriyor.

Bu nedenle SENTEZ, bu sınav konularını yoğunlaştırılmış bir programla hazırlık yılı öncesinde ve başlarında öğrencilere vererek, süreç boyunca bilgilerin zihinde işlenmesini  ve uyarlanmasını sağlamayı amaçlar. Böylece öğrencilerin 9 ve 10.sınıf müfredat konularına hakim olması ve temel bilgileri kavramış olarak AYT sınavına odaklanma fırsatı edinmesini amaçlanır.

Sentez Sınav Aboneliği

TYT-AYT ve LGS Deneme Sınavları, her hafta 3 seans seçeneğiyle...

Koçluk Sistemi

Sentez Eğitim; kayıtlı öğrencilerine ve Koçluk Sistemine kaydolan öğrencilere bireysel koçluk planı sağlıyor.

Özel Ders

Sentez'in pedagojik yeterlilikleri üst düzey kurum öğretmen ekibi bireysel özel dersler veriyor.

(Visited 11 times, 1 visits today)