Sentez VIP Örnek Haftalık Koçluk Süreci

                                                  Sentez VIP Örnek Haftalık Koçluk Süreci

Öğretmen Geri-Bildirimleri
Denetim-Takip
Öğretmenlerin verdiği ödev ve diğer çalışma raporlarını değerlendiririz.
Öğretmen Geri-Bildirimleri
Bireysel Koçluk Görüşmeleri
Çalışma Alışkanlığı
Çalışma Programının haftalık olarak oluştururuz. Sonrasında haftanın sabit 1 gününde bireysel olarak kontrolünü yaparız.
Bireysel Koçluk Görüşmeleri
Eksiklerin Analizi
Ölçme-Değerlendirme Veri Analizi
Her cuma yaptığımız deneme sınav sonuç karnesindeki eksik kazanımları belirleriz. Sonrasında deneme sınavı analizi yaparız.
Eksiklerin Analizi
Görev ve Sorumluluklar
Ödevlendirme ve Kütüphane Çalışmaları
Her hafta hangi kaynak kitaplar ve hangi dokümanlardan, hangi test ve kazanımlar üzerine çalışılacağı somutlaştırarak listeler ve öğrenciyi ödevlendiririz.
Görev ve Sorumluluklar
İç Dünya ve Psikolojik Destek
Kişisel Gelişim
Çalışma istikrarını etkileyen ruh hali ve içsel durumun kontrolü yapılarak gerekli yönlendirmelerde bulunuruz.
İç Dünya ve Psikolojik Destek

Sentez VIP Örnek Haftalık Koçluk Süreci

Öğrenme farklılıkları, geçmişten günümüze işlevsiz yaşam alışkanlıkları, çalışma becerisi kazanma-sürdürme vb. gibi bir çok benzersiz ihtiyaçların olduğu öğrencileri, bireyselleştirilmiş bir mentorluk/yol göstericilik desteğiyle destekleriz.

Birincil prensip: Her öğrenciye ayrı ayrı erişebilecek bir danışmanlık hizmeti planlayarak, öğrencilere olumlu ve etkili müdahale sürekliliği olan bir destek sağlamak.. (bkz. Kurs Seçimi);

Sentez’in bu doğrultudaki danışmanlık sürecini özetlemek gerekirse:

– Kayıt anından itibaren, SENTEZ’in toplamda nasıl bir fayda sağlayabileceğinin ve buna nasıl uyumlanabileceğinin yol haritası öğrencilere tanıtmakla süreç başlamış olur.

-Her öğrenciyle her hafta sabit 1 gün ve saatinde düzenli mentorluk/danışmanlık görüşmesi yaparız. (Bu görüşmelerde özetle: önceki alınan karar ve uygulamaları değerlendirir ve sonraki görüşmeye kadar yapılacakları somutlaştırırız.)

-Her öğrencinin, (kendisiyle beraber oluşturulmuş), uygulama takibi yapılan bir çalışma programına sahip olmasını sağlarız. Ancak bu programı, öğrenci için monoton bir işçiliğe dönüşmemesi ve işlevini yitirmemesi açısından, yerinde müdahale zamanları seçilerek güncelleriz.

–  Derslere giren öğretmenler, kendi branşlarının rehberliğini yapmayı asli bir görev olarak üstlenir. Çünkü o derse nasıl çalışmak gerektiği, çalışma içeriğini parçalara bölmek, doğru doküman kullanmak , amaca yönelik ödevlendirme ve ödev sonrası yapılacak uygulamalar konusunda öğretmenler tam sorumludur. Aynı zamanda Sentez, kurumdaki toplam kontenjanı ve sınıftaki öğrenci sayısını sınırlandırır. Her şeyden önce Öğretmenlere bu sorumlulukları üstlenmeleri için uygun koşulları hazırlar.
(bkz. Sentez’in Butik Eğitim Anlayışı)
(bkz. Sentez YKS Hazırlık)
Daha sonraki aşamalarda;

Sınıf Danışman Öğretmenleri
 (9 öğrenciden sorumlu, o sınıfın derslerine giren 1 danışman öğretmen),

Sentez Öğrenci Koçları danışmanlık sürecini, bu ilk aşamanın devamı olacak şekilde koordinasyon içinde sürdürür.

Sentez VIP Örnek Haftalık Koçluk Süreci

–Öğrenci Koçları:

*Öğretmen ve öğrenci arasındaki  arasındaki ilişkinin verimini tamamlar. Aynı zamanda öğrenciyi hem çalışma tekniği hem de çalışma yoğunluğu ve sürekliliği konusunda izler.

*Kullanılan kaynak kitapların takibini yapar. Aynı zamanda öğrenciye özel hazırlanan çalışma programının ne oranda uygulamaya geçtiğini not eder.

*Sınıf danışman öğretmenlerinden aldığı raporlarla
birlikte, kendi oluşturduklarını bir araya getirerek öğrenciyi yönlendirmek koçluğunun sorumluluklarındandır.

*Haftalık verileri, Öğrenci Koçu tarafından; Haftalık 1:1; Öğrenci Görüşmelerinde Çalışma Programı şeklinde listeleyerek öğrenciyle paylaşırız.

-Görüşmelerin ve çalışmaların devamlılığı sayesinde, öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini ve harekete geçmelerini sağlamak en net amaçtır. 
(Ek olarak PERSİST *sürdürmek, devamlılık* anlayışı: istikrar ve bütünlük  gösteren çalışmaları, hedefe ulaşma konusunda temel prensip olarak görür ve öğrencilere bunu benimsetmek üzerine bir işleyişi kurarız) 

–Sentez Eğitim, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda devamsızlığın engellenmesi ve zaman yönetimi konusunda ısrarlı ve titiz davranır.

-Öğrencilere,  çalışma becerilerini geliştirecek ödevler ve sorumluluklar veririz . Daha sonra denetimini 2 aşamalı olarak yaparız.

Whatsapp gruplarıyla hem öğrencilere hem de velilere; işleyiş, program ve sonuçlar hakkında sık sık bilgilendirme ve yönlendirmeler yaparız.

Sentez_koçluk_randevuları

(Visited 7 times, 1 visits today)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir