TYT Yaz Kampı PlanıÖSYM 2017’den itibaren üniversite giriş sınavı olarak, ABD’deki  SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavına benzer bir format uygulamaya başladı. Bu sınav TYT ve AYT olarak iki aşamalı olarak uygulanıyor. SAT ve TYT gibi sınavlarda; öğrencilerin üniversiteye kabulu için lise derslerinin ham bilgisini test etmekten öte; bu bilgileri esnek bir şekilde kullanma yetisini ve bir bakıma öğrencilerin entelektüel potansiyelinin ölçümünü yapmak amaçlanıyor.

   Bu anlamda 2. basamak sınavında (AYT) iddialı olmak ve 2.5 milyon adayın rekabet ettiği üniversite yerleşiminde avantaj sağlamak için TYT’de etkili bir başarı göstermek gerekiyor.

TYT Formatı: Çok çalışmak değil, sınava uygun bir hazırlık yapmak

  TYT’deki test içerikleri, soru sayıları ve konu dağılımının bilgisine her yerden kolayca ulaşılabilir. Ancak sınava nasıl hazırlanılabileceği hakkında doğru bir kavrayış ve plana sahip olmak için bu niceliksel bilgiler yeterli değil. TYT’deki 120 sorunun Türkçe ve Matematik sorularından oluşan 80’inde başarılı olmak için, hızlı reaksiyon veren ve aşamalı çalışma yetisi kazanmış bir zihin yapısına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç, üniversite hazırlık rehberliğinde yaygın başarısızlık mazereti olarak kullanılan; “geçmişte çok kitap okumuş olmak” veya “9-10.sınıf bilgilerinin sağlam bir altyapı oluşturması” gibi sebeplere bağlanamaz.

SENTEZ’İN TYT Hazırlığa Bakış Açısı

   Bakırköy SENTEZ Eğitim Kurumu olarak biz TYT Hazırlığı için sınav stratejisini, içeriğini, formatını; sürecin en başında öğrencilerin idrak etmesini sağlayarak ve yürüyecekleri yolu onlar için bilinir hale getirerek çalışmalarımıza başlıyoruz.

   Bu nedenle SENTEZ’de ders konularının bilgisini öğretmeye, bilgilerin kalıcılığını sağlamaya ve  bu bilgilerin kullanışlı hale gelmesi için  gereken egzersizleri yapmaya dayanan bir program sürdürülüyor. “Yeni nesil soruların” gerektirdiği zihinsel reflekslere  uygun bir “hazırlık dönemi” geçirmek için gereken organizasyon anlayışımız bu yönde.

Neden Kamp?

TYT ders içerikleri, 9 ve 10. Sınıf lise müfredatına dayanıyor ve yukarıda bahsettiğimiz gibi bu bilgilerin ölçülmesi yüksek seviyede mantıksal ve muhakeme becerilerinin kullanılmasına alışık bir zihin gerektiriyorÖrneğin Matematik Testi daha pratik, gerçekçi senaryoları vurgular ve çok adımlı problemlerin çözülmesini amaçlar. Türkçe Testindeki sorular, paragraf metinlerinin üst düzey bir akıl yürütmeyle beraber okunmasını ve metindeki argümanların analiz edilmesini gerektiriyor.Bu nedenle SENTEZ, sınav konularını yoğunlaştırılmış bir programla hazırlık yılı öncesinde ve başlarında öğrencilere sunarak, süreç boyunca bilgilerin zihinde işlenmesini  ve uyarlanmasını sağlamayı amaçlar. Böylece öğrencilerin 9 ve 10.sınıf müfredat konularına hakim olmasını ve temel bilgileri kavramış olarak AYT sınavına odaklanma fırsatı edinmesini hedefliyoruz.
[inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””][/inlinetweet]